Zpráva

Důležité orgány a organizace v oblasti lidí se zdravotním znevýhodněním

Komise pro občany se zdravotním postižením

 

předseda:

 • Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:

 • Bc. Monika Havlíčková, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje (NEZÁVISLÍ)
 • Renata Hulvová
 • Karel Gavenda
 • Jaroslav Kotas
 • Petra Krejčířová
 • Renata Mučková
 • Bc. Martin Rajnoch
 • Petr Szalacsi
 • Pavel Zvolánek

Úkoly komise pro občany se zdravotním postižením
 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se občanů se zdravotním postižením.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů týkajících se občanů se zdravotním postižením, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem týkajících se občanů se zdravotním postižením a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
 4. Koordinuje činnosti všech subjektů podílejících se na realizaci Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, monitoruje stav plnění opatření plánu, navrhuje další postup v případě neplnění opatření.
 5. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka:

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 2/14 ze dne 22. listopadu 2012. Změny projednány usnesením č. 6/365 ze dne 15. 1. 2013 a č. 54/4217 ze dne 21. 10. 2014.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 30/2270 ze dne 3. 12. 2013 (příloha č. 4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

Národní rada osob se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

frame-scrollup