Zpráva

Finanční vypořádání dotací na podporu poskytování sociálních služeb za rok 2017

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup