Zpráva

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb za rok 2019

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb za rok 2019 v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční vypořádání dotace je nutno provést za období týkající se celého roku 2019 včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2020.

Další informace naleznete zde.


20.1.2020
frame-scrollup