Zpráva

Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách

 

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 12. 9. 2017 usnesením č. 20/1861 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017.

Podmínky dotačního Programu

Nejčastější dotazy a odpovědi k veřejné podpoře v kontextu poskytování sociálních služeb najdete v dokumentu s názvem „Nejčastější dotazy a odpovědi“.

frame-scrollup