Zpráva

Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách

Představení Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá seminář určený pro poskytovatele sociálních služeb zaměřený na aktuálně vyhlášený Dotačním program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 a jeho podmínky a na připravovaný Informační systém sociálních služeb. Současně bude věnována pozornost otázce sítě sociálních služeb, pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě.

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 11. 9. 2018 usnesením č. 46/4123 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. proklik na program

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 15. 10. 2018 do 5. 11. 2018.

Aktualizované Podmínky MSK (formát pdf, velikost 658 kB)

 

Nejčastější dotazy a odpovědi k veřejné podpoře v kontextu poskytování sociálních služeb najdete v dokumentu s názvem „Nejčastější dotazy a odpovědi“.

frame-scrollup