Zpráva

Fond sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na své schůzi dne 21. 4. 2016 svým usnesením č. 19/1959 rozhodlo zřídit účelově určený peněžní fond s názvem „Fond sociálních služeb“ a schválilo Statut Fondu sociálních služeb s účinností od 1. 5. 2016.

frame-scrollup