Zpráva

Individuální projekty ve vztahu k transformačnímu procesu a jejich výstupy

Projekty se zaměřuje na vnímání procesu transformace nejen z pohledu zajištění kvalitních sociálních služeb lidem s postižením, ale především na zajištění kvalitnějších podmínek k životu lidem s postižením i mimo sociální služby. Kromě významné podpory poskytovatelům sociálních služeb, se v projektech zaměřujeme také na zapojení samotných uživatelů těchto služeb, na jejich zapojení do pracovního života, na jejich podporu ve využívání přirozených zdrojů v komunitě a na posílení jejich role v možnosti změnit jejich život prostřednictvím vzdělávání.

Do projektu budou zapojeni poskytovatelé sociálních služeb v kraji a samotní uživatelé sociálních služeb. Budou podpořeny již probíhající procesy s důrazným zapojením uživatelů sociálních služeb, kteří jsou jedinými odborníky na svůj vlastní život.

Hlavním cílem projektů je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality jejich života.

IP Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Výstupy projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

IP Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II

Výstupy projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II

IP Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji III

Výstupy projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji III

frame-scrollup