Zpráva

Informace COVID-19

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

v případě, že v zařízeních, ve kterých poskytujete pobytové sociální služby, dojde k výskytu virové nákazy COVID-19 u uživatele/uživatelů, žádáme vás, abyste o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (kontakty jsou dále uvedeny).

V rámci aktuálních možností Moravskoslezského kraje učiníme potřebné kroky tak, abychom vám pomohli tutu nelehkou situaci zvládnout.

Kontaktní osoby:

• Mgr. Daniel Rychlik, tel. 724 923 429 nebo

• Mgr. Aleš Neuwirth, tel. 724 088 120

frame-scrollup