Zpráva

Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Systém slouží pro účely poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji byl vytvořen v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách Moravskoslezského kraje“. Uvedený systém slouží pro plánování a financování Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji („Krajská síť“) a jako zdroj informací. V rámci systému je možné:

  • podávat žádosti o aktualizaci Krajské sítě
  • provádět vyúčtování dotace poskytnuté v rámci Programu na poskytování sociálních služeb financovaných z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a programu Podpora služeb sociální prevence 3
  • zasílat podklady pro posouzení vyrovnávací platby
  • umožní obcím nahlížet na údaje o poskytovatelích, kterým na svém území poskytují finanční podporu

Pro orientaci v ISSS byl vytvořen Manuál k Informačnímu systému sociálních služeb (formát pdf, velikost 494 kB)

ISSS byl představen na podzim roku 2018.

Prezentace z realizovaného semináře

frame-scrollup