Zpráva

Inspekce sociálních služeb

S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1. 1. 2007 prováděly krajské úřady, dle § 97 tohoto zákona, inspekce poskytování sociálních služeb. Inspekce byly vykonávány formou státní kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o stání kontrole; postup při provádění inspekcí se řídil zákonem o státní kontrole s určitými specifickými odchylkami, které upravoval zákon o sociálních službách.

Novelou zákona o sociálních službách (zákonem č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ve znění zákonů č. 306/2013 Sb. a č. 250/2016 Sb.) přešel s účinností od 1. 1. 2012 výkon inspekcí na krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Informace o inspekcích provedených Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011 jsou uvedeny níže.

Realizované inspekce poskytování sociálních služeb

Analýza inspekcí kvality sociálních služeb

Užitečné odkazy

 

Literatura:

  • Standardy kvality sociálních služeb. Výkladový sborník pro poskytovatele. MPSV ČR
  • Metodika MPSV k provádění inspekcí poskytování sociálních služeb. MPSV ČR
  • Dagmar Krutilová, Pavel Čámský, Jan Sembdner: Tvorba a zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. ABENA. ISBN 978-80-254-3427-7.
  • Jan Michalík. Smluvní vztahy v sociálních službách. VCIZP Olomouc. ISBN 80-903658-1-7.
frame-scrollup