Zpráva

Odborná i laická veřejnost má možnost připomínkovat návrhy krajských strategických dokumentů v oblasti sociální

Odborná i laická veřejnost má možnost připomínkovat návrhy 4 krajských strategických dokumentů:

1. návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023

V případě dotazů k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je možné se obrátit na Mgr. Daniela Vránu (tel.: 595 622 930, daniel.vrana@msk.cz).

2. návrh Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027

V případě dotazů k návrhu Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním je možné se obrátit na Mgr. Jitku Markovou (tel.: 595 622 762, jitka.markova@msk.cz).

3. návrh Strategie podpory rozvoje romských komunit v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027

V případě dotazů k návrhu Strategie podpory rozvoje romských komunit je možné se obrátit na Bc. Petera Hančina (tel.: 595 622 279, peter.hancin@msk.cz).

4. návrh Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021-2026

V případě dotazů k návrhu Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je možné se obrátit na Bc. Andreu Szotkowskou (tel.: 595 622 482, andrea.szotkowska@msk.cz).

Proces veřejného připomínkování probíhá do úterý 17. 3. 2020 do 12 hodin. Na připomínky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Všechny připomínky k návrhu dokumentu je nezbytné podat v písemné formě na konkrétním níže uvedeném Formuláři pro připomínkování. Na připomínky doručené jinak než na Formuláři nebude brán zřetel.

Všechny došlé připomínky budou evidovány a vypořádány.

Údaje ve Formulářích označené * jsou nepovinné. Je však vhodné vyplnit kontaktní e-mail pro případnou potřebu konzultace připomínky/připomínek.

Vyplněný Formulář (příp. Formuláře) pro připomínkování lze:

  • odeslat elektronicky na adresu: posta@msk.cz nebo
  • odeslat poštou na adresu: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava, nebo
  • předat osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
frame-scrollup