Zpráva

Jmenný seznam vyškolených odborníků, kteří aktivně poskytují služby v oblasti supervize, mediace a krizové intervence

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje zvyšování kvality poskytování sociálních služeb. Jednou z mnoha aktivit, která k této podpoře významně přispívá, je realizace individuálních projektů zaměřených na podporu vzdělávání a supervize u pracovníků v sociální oblasti v kraji.

V období od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2013 realizoval Moravskoslezský kraj projekt s názvem "Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v MS kraji", prostřednictvím kterého bylo mimo jiné vyškoleno 15 supervizorů, 51 mediátorů a 19 krizových interventů.

Seznam proškolených odborníků

frame-scrollup