Zpráva

Kampaň Dejme dětem rodinu

Propagace náhradní rodinné péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici. Kampaň „Dejme dětem rodinu“, do níž je aktivně zapojeno mnoho subjektů, je na území kraje realizována již od od roku 2010.

V rámci kampaně se zapojené subjekty snaží, prostřednictvím různých osvětových aktivit, informovat odbornou, ale především laickou veřejnost o oblasti náhradní rodinné péče, podpořit její rozvoj a v ideálním případě také získat nové zájemce, kteří by nabídli potřebným dětem náhradní rodinu.

V roce 2016 jsme zahájili realizaci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“ který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, jehož součástí je i oživení kampaně „Dejme dětem rodinu“.

Zásadní rekonstrukcí prošly webové a facebookové stránky kampaně, vznikl e-mail k získání podrobnějších informací nejen pro zájemce o pěstounskou péči.

Pro potřeby propagace náhradní rodinné péče v rámci kampaně “Dejme dětem rodinu” byl zakoupen přenosný stánek, dva rolovací banery a motýlí křídlo a řada propagačních předmětů, které jsou zdarma k zapůjčení. Bližší informace a aktuality lze nalézt na webových stránkách kampaně.  Své dotazy můžete zaslat na e-mail: dejmedetemrodinu@msk.cz.

V rámci výše zmíněného projektu vznikla také pracovní skupina složená ze zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, dětských domovů a neziskových organizací, které s pěstouny pracují. Členové pracovní skupiny se mimo jiné podíleli na tvorbě letáků k podpoře náhradní rodinné péče, které jsou zdarma ke stažení na webových stránkách kampaně.

frame-scrollup