Zpráva

Kampaň Dejme dětem rodinu

Podpora a propagace náhradní rodinné péče má v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) dlouholetou tradici. Kampaň „Dejme dětem rodinu“, do níž je aktivně zapojena řada subjektů, je na území kraje realizována již od roku 2010. Prvotně se kampani věnovaly neziskové organizace a obce, které významným způsobem přispěly k rozmachu propagace a podpory náhradní rodinné péče.  MSK se aktivně zapojil do realizace projektových činností na podporu náhradního rodičovství v roce 2012 a od roku 2013 převzal kampaň zcela pod svou záštitu. Kampani se věnuje soustavně a systematicky, vynakládá na ni řadu finančních prostředků a úsilí. MSK spatřuje hlavní smysl kampaně nejen v podpoře prestiže pěstounů, ale především v oslovení co nejširší veřejnosti a k získání nových zájemců či příznivců náhradní rodinné péče. MSK chce být veřejnosti nápomocen v přijetí a pochopení významu náhradního rodičovství pro děti, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastních rodinách. 

MSK od roku 2013 stále pokračuje v návazných projektech pro podporu náhradní rodinné péče, které financuje Evropská unie. Stěžejní aktivitou je kampaň „Dejme dětem rodinu“.  V rámci výše zmíněného projektu vznikla pracovní skupina složená ze zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, dětských domovů a neziskových organizací, které s pěstouny pracují. Členové pracovní skupiny se aktivně podílejí na řadě aktivit k podpoře náhradní rodinné péče, jsou nezastupitelným a nepostradatelným článkem v propagaci a podpoře náhradní rodinné péče.

 

Za dobu trvání kampaně pod záštitou MSK se realizovalo množství níže uvedených aktivit:

•   byly vytvořeny webové stránky a facebookové stránky

•   vznikl email k získání podrobnějších informací pro zájemce o pěstounskou péči: dejmedetemrodinu@msk.cz

•   byly zakoupeny propagační předměty (přenosný stánek, rolovací i závěsné bannery, motýlí křídlo a řada propagačních předmětů), které jsou obcím a organizacím zdarma k zapůjčení pro potřeby propagace náhradní rodinné péče v MSK,

•   vznikla pracovní skupina,

•   od roku 2017 MSK pořádá každý rok společenskou akci „Den pěstounství“ pro pěstouny a širokou veřejnost. Den pěstounství se stává tradicí, MSK hodlá v této tradici nadále pokračovat,

•   od roku 2018 realizují obce a neziskové organizace besedy o náhradní rodinné péči v jednotlivých regionech,

•   v roce 2019 byly ve spolupráci s autorkou dětských knih Zuzany Pospíšilové vydané pohádky „Děti srdce“. Knihy jsou předávány žadatelům o náhradní rodinnou péči, dále jsou v rámci osvěty distribuovány do mateřských škol v celém MSK,

•   od prosince 2019 jezdí městem Ostrava tramvaj upozorňující na problematiku náhradní rodinné péče,

•   propagace náhradní rodinné péče probíhá na všech akcích pořádaných v MSK, za rok 2019 se jednalo např. o: Spolu ruku v ruce, MS v Beach volejbale, Para hokej, Cirkulum, Den PČR; Colours,  Gastrofestival, Den otevřených dveří MSK atd.

 

Bližší informace a aktuality lze nalézt na webových stránkách kampaně Dejme dětem rodinu

Své dotazy můžete zaslat na e-mail: dejmedetemrodinu@msk.cz

 

frame-scrollup