Zpráva

Konference Komunikace je cesta k porozumění

Podpora prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace

Moravskoslezský kraj pořádá v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431, zaměřeného na podporu neformální péče v kraji, konferenci Komunikace je cesta k porozumění – podpora prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Předmětný projekt je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

frame-scrollup