Zpráva

Konference Mladiství a návykové látky – možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji

Dne 15. 9. 2015 proběhla v Domě kultury města Ostravy konference s názvem „Mladiství a návykové látky – možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji“.

Cílem této konference bylo poukázat na možnosti pomoci cílové skupině mladistvých ohrožených závislostmi v rámci kraje i České republiky.

Akce byla realizována v rámci individuálního projektu kraje Specifické intervence pro mladistvé uživatele návykových látek, jež si kladl za úkol posílit terénní sociální práci směrem k mladistvým experimentátorům s návykovými látkami a rozšířit možnosti případové práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami v Moravskoslezském kraji.

frame-scrollup