Zpráva

Kraj chce zajistit zvýšení platů pracovníků v sociálních službách nejen pro zaměstnance příspěvkových organizací

Od 1. července čeká zaměstnance ve veřejných sociálních službách (tzn. příspěvkové organizace státu, obcí a krajů) zvýšení platů.

O jejich navýšení rozhodla vláda 31. 5. 2017. Moravskoslezský kraj má přislíbeno 137 milionů korun. Tyto prostředky mohou pokrýt potřeby zaměstnanců příspěvkových organizací, nezohledňují však navýšení pro nestátní neziskové organizace. Na zvýšení platů všech zaměstnanců v sociálních službách v MSK je zapotřebí minimálně 225 milionů korun.

Nařízení vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě postavila vedení kraje do situace, kterou nebylo možné předvídat. V souladu s nastavenými podmínkami dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ by mohli o dofinancování zažádat pouze poskytovatelé sociálních služeb, kterým dosud nebyla poskytnuta dotace ve výši, o kterou pro rok 2017 požádali. Mnozí poskytovatelé sociálních služeb by tak nemohli reagovat na uvedenou změnu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vzhledem na změnu finančního prostředí v síti sociálních služeb kraj rozhodl o rozšíření možnosti dočerpat finanční prostředky na osobní náklady i pro poskytovatele, kteří již požadovanou výši dotace obdrželi. Poskytovatelé sociálních služeb tak mohou revidovat své náklady v důsledku vládou vyvolaného růstu platů a mezd, a poté je předložit kraji jako požadavek na dofinancování. Všem poskytovatelům sociálních služeb (bez rozdílu právní formy) tak bude dána možnost získat alespoň část prostředků na pokrytí růstu platů a mezd.

„Těžká a náročná práce všech poskytovatelů sociálních služeb je dlouhodobě finančně podhodnocená. Moravskoslezský kraj se proto rozhodl pro letošní rok z vlastního rozpočtu navýšit finanční prostředky v programu souvisejícím s poskytováním sociálních služeb o 37,5 milionů korun z původních 12,5 milionů korun. I přes finanční prostředky, které ministerstvo pro letošní rok dodatečně uvolní, bude v Moravskoslezském kraji na pokrytí potřeb poskytovatelů sociálních služeb stále chybět zhruba 280 milionů korun. S Ministerstvem práce a sociálních věcí povedeme další jednání s cílem zajistit finanční prostředky pro odpovídající odměňování pracovníků v sociálních službách nejen v roce letošním, ale i v roce následujícím,“ sdělil Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast. „Chceme, aby se veškeré sociální služby v kraji rozvíjely kontinuálně bez ohledu na zřizovatele a současná platová znevýhodnění byla postupně eliminována,“ dodává náměstek Jiří Navrátil.

Pracovníci v sociálních službách v příspěvkových organizacích poskytující péči přímo u lůžka si průměrně vydělají kolem 17 tisíc korun hrubého, a to včetně všech zákonných příplatků (víkendy, noční apod.). Lidé poskytující sociální služby v neziskových organizacích na výplatnici většinou uvidí ještě o 1500 až 2000 korun méně.


15. června 2017
frame-scrollup