Zpráva

Kraj dostal od státu na financování sociálních služeb o téměř 100 milionů více, přesto to nestačí

Moravskoslezský kraj v roce 2019 přerozdělí ze státní pokladny 1,831 miliardy korun na podporu poskytování sociálních služeb. Oproti minulému roku je to nárůst o 96 milionů, toto navýšení ovšem není dostačující. Od nového roku se totiž sociálním pracovníkům v regionu vyplácí vyšší mzdy, celkově o 418 milionů korun.

„Jsme samozřejmě rádi, že nová legislativa určila vyšší platy lidem, kteří pracují v sociální sféře. Je to bezesporu práce náročná a často vysilující, takže navýšení platových tarifů o 8 procent i příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí naprosto respektujeme. Toto navýšení si letos celkem vyžádá dalších asi 418 milionů korun k pokrytí běžných výdajů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti. Stát nám ale přidal jen necelých 100 milionů,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil s tím, že je nutné absenci finančních prostředků řešit.

„Moravskoslezský kraj uvolní na dofinancování běžného provozu sociálních služeb 70 milionů korun ze svého rozpočtu, další zdroje musíme najít. Proto vedeme společně s Asociací krajů České republiky intenzivní jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejlepším řešením by samozřejmě bylo, kdyby se deficit podařilo pokrýt ze státních peněz,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a dodal, že fungování sociálních služeb v regionu v adekvátní kapacitě a kvalitě je jednou z priorit Moravskoslezského kraje.

„Aktuálně máme na stole 199 žádostí na celkem 591 sociálních služeb. Všechny projekty a žádosti musíme zhodnotit a na březnové jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje připravit ke schválení návrhy na poskytnutí dotací,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.


29. ledna 2019
frame-scrollup