Zpráva

Kraj navazuje na podporu zaměstnávání handicapovaných

Moravskoslezský kraj podporuje sociální podnikání dlouhodobě. Letos přispěl 3 miliony korun na 16 projektů, díky kterým v kraji vzniknou více než dvě desítky pracovních míst pro zdravotně postižené a dlouhodobě nezaměstnané osoby. Kraj v této oblasti spolupracuje s Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC. Ve středu 17. dubna 2019 bylo podepsáno už třetí memorandum o spolupráci na dalších 5 let.

„V oblasti sociálního podnikání jsme jeden z nejaktivnějších krajů v republice. Uzavřením memoranda pokračujeme ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, patnáct z letos již podpořených projektů na sociální podnikání bylo předloženo právě členy klastru,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že v průběhu dvou předchozích memorand Moravskoslezský kraj podpořil sociální podnikání více než 9 miliony korun.

„Spolupráci s Moravskoslezským krajem nesmírně oceňujeme a přístup kraje k problematice sociálního podnikání, jak z hlediska vytvoření podmínek, tak z hlediska nemalé finanční podpory, může být vzorem ostatním krajům v České republice,“ uvedla prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC Jana Juřenová a dodala, že SINEC aktuálně sdružuje 65 subjektů z oblasti sociálního podnikání.

„Naše podpora není jenom o zdroji obživy. Lidé, kteří trpí nějakým zdravotním postižením nebo jsou třeba dlouhou dobu bez práce, se často cítí beznadějně, trápí je pocity neužitečnosti nebo osamocení. Pokud je v našich možnostech těmto lidem pomoci, musíme to udělat. Nabídkou konkrétního uplatnění zabráníme sociálnímu vyloučení, pomůžeme v tíživé životní situaci. Je to určitě mnohem lepší než vyplácení nejrůznějších dávek,“ řekl Jiří Navrátil a upřesnil, že letos už kraj ze svého rozpočtu podpořil 3 miliony korun celkem 16 projektů. Tyto projekty jsou zaměřené na rozšíření a modernizaci stávajících výrobních procesů už fungujících sociálních podniků, ale také na vznik podniků nových. „Například Výrobna svící a mýdel nabídne práci dlouhodobě nezaměstnaným nebo zdravotně postiženým z osoblažského mikroregionu. Nový sociální podnik Osoblažská dílna krajský příspěvek využije na nákup vybavení k sítotiskovému potisku výrobků, ale také na vytvoření zázemí pro zaměstnance. Díky dalšímu projektu vznikne v Kuníně včelařství, které finance využije na nákup úlů, příslušenství pro chov včel, zařízení potřebného k výrobě medu a dalších produktů. Projekt počítá i s vybudováním zázemí,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Nové pracovní příležitosti pro zdravotně postižené nebo dlouhodobě nezaměstnané osoby vzniknou i například v Krnově v pekařství 1. Jinačí, které od kraje získalo finance na pořízení profesionální trouby, velkoobjemové chladničky s mrazákem a myčky nádobí.

Kromě 15 podpořených projektů organizací sdružených v rámci uvedeného klastru podpořil kraj také společnost MANLOMKA. Tato chráněná dílna zaměstnává osoby s nejrůznějším zdravotním postižením z Horní Lomné a jejího okolí. Nová průmyslová pračka a sušička pomůže rychleji vyprat a vysušit větší množství prádla. Tím se podaří uspokojit stoupající nároky rekreačních zařízení a firem, které služby prádelny MANLOMKA využívají.

„Snažíme se, aby byl Moravskoslezský kraj ještě soudržnější. Věřím, že intenzivní podpora sociálního podnikání je toho důkazem. Podnikatelé, kteří se věnují společensky prospěšnému podnikání, jsou pro nás důležitými partnery,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.


17. dubna 2019
frame-scrollup