Zpráva

Kraj navýšil dotace na podporu poskytování sociálních služeb. Přidáno dostanou všichni poskytovatelé bez rozdílu právní formy

Oblast sociálních služeb se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí.

K zajištění běžného provozu sítě sociálních služeb chybělo v Moravskoslezském kraji pro letošní rok zhruba 300 milionů korun, dalších 270 miliónů je pak zapotřebí k zajištění zvýšení platů od července letošního roku.

„Kraje mají zákonem dané povinnosti související se zajištěním dostupnosti sociálních služeb, ale o finance musí žádat stát, přičemž každoročně dostanou nižší částku, než požadují,“ vysvětluje Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast. „Situaci letos ještě více zkomplikovalo rozhodnutí Vlády ČR o navýšení platů pracovníků v sociálních službách příspěvkových organizací od 1. července, čímž došlo k prohloubení již tak velkého deficitu finančních prostředků.  Shodli jsme se, že by bylo nespravedlivé opomenout neziskové organizace tohoto sektoru a že je potřeba podpořit všechny poskytovatele sociálních služeb bez rozdílu právní formy“, doplňuje náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil.

Požadavky Moravskoslezského kraje na dokrytí navýšení platů zaměstnanců byly pro letošní rok vyčísleny na zhruba 270 milionů korun, čímž se celkový deficit zvýšil na 570 milionů korun. Moravskoslezský kraj původně obdržel z Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí zvýšených nákladů spojených s růstem platů pouze 137 milionů korun, nyní MPSV přislíbilo navýšit tuto původní částku o necelých 100 milionů korun. Krajští zastupitelé rozhodli o rozdělení celé částky a nyní nezbývá než doufat, že všechny slíbené peníze MPSV kraji zašle tak, aby je bylo možné posunout k poskytovatelům sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že stále chybí více než 300 milionů korun, kraj uvolnil na dofinancování sociálních služeb ze svého rozpočtu dalších 50 milionů.

„Díky potřebnému navýšení finančních prostředků mohou být zaměstnanci v sociálních službách - a to se týká i neziskových organizací - řádně odměněni. Nemáme ovšem stoprocentní jistotu, jak budou financovány sociální služby příští rok. Krajům zatím chybí informace, s jakými objemy státních prostředků mohou pro rok 2018 počítat,“ konstatuje náměstek hejtmana Jiří Navrátil. Dodává, že kraj povede s  Ministerstvem práce a sociálních věcí další jednání, aby zajistil finanční prostředky pro odpovídající odměňování pracovníků v sociálních službách nejen v roce 2018, ale i v letech následujících a to zvláště s ohledem na informace týkající se dalšího zvyšování platů od 1. 1. 2018.


14. září 2017
frame-scrollup