Zpráva

Kraj podpořil rozvoj multidisciplinární péče o děti se spinální muskulární atrofií

Moravskoslezský kraj finančně podpořil projekt Národní rady osob se zdravotním postižením, z. s., s názvem Vzácná onemocnění 2019 - NRZP ČR pro MSK, v rámci kterého proběhne v Sanatoriu Klimkovice dne 13. 11. 2019 od 10 hodin seminář v multioborové spolupráci zaměřená na muskulární onemocnění u dětí a roztroušenou sklerózou, a následovat bude od 13:30 hodin kulatý stůl na téma Vzácná onemocnění u dětí v 21. století.

Předmětem daného projektu je řešit problematiku vzácných nemocí u dětí v Moravskoslezském kraji, a to ta onemocnění, které mají genetický nebo neurologický základ. Cílem projektu je oslovit a předat informace a nabídnou pomoc rodinám s dětmi se vzácnou nemocí, ale i s poruchou autistického spektra, nebo mentálním a kombinovaným postižením. V rámci projektu budou realizovány 2 přednášky a 2 kulaté stoly.

Kraj ve svém strategickém dokumentu Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitosti pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020 si vytýčil za cíl podporovat organizace a služby, které jsou zaměřeny na osoby se vzácným onemocněním. Proto v rámci Dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ mimo jiné podporuje aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti pro laickou či odbornou veřejnost, a to pro cílovou skupinu osob s vzácným onemocněním, osob s poruchou autistického spektra osob s hluchoslepotou, nebo osob s mentální a kombinovaným postižením.

Dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ se zaměřuje na podporu aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním, dále podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podporu vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením a podporu specializované dopravy. V roce 2019 bylo podpořeno 29 projektů v celkové hodnotě 4,6 mil. Kč.

Registrace na seminář zde: https://docs.google.com/forms/d/1l9ydJDJVPRIxLdtOMaIjD_lY-RVoAufYaj9YwJwKsTQ

frame-scrollup