Zpráva

Kraj přispěl na domácí péči dalšího půl milionu

Být doma a být se svými blízkými. To je ideální možnost pro občany vyššího věku, nebo pro ty, kteří mají dočasné nebo trvalé postižení. Moravskoslezský kraj usiluje o to, aby mohli tito lidé ve svém přirozeném prostředí zůstat co nejdéle. Kraj podporuje rozvoj a udržitelnost terénních a ambulantních služeb dlouhodobě.

„Stačí si popovídat se seniorem v některém z domovů a zeptat se, co by si přál nejvíce. Asi Vás nepřekvapí nejčastější odpověď: Chtěl bych domů. Jsem rád, že Moravskoslezský kraj terénní sociální služby podporuje. Čtyři nová vozidla, na která jsme přispěli částkou 500 tisíc korun, umožní lidem Těšínského Slezska zůstávat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Snažíme se v rámci možností co nejvíce oddalovat přechod do pobytové sociální služby.  Terénní pečovatelská služba a osobní asistence je pro seniory, chronicky nemocné nebo pro lidi s postižením tím nejlepším řešením,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Půlmilionovou dotaci kraj poskytl Charitě Český Těšín. Čtyři osobní vozidla budou pracovníci využívat nejen pro pečovatelskou službu, ale také pro osobní asistenci a Charitní ošetřovatelskou službu. Pečovatelky, asistentky a zdravotní sestry Charity Český Těšín dojíždějí za svými klienty také do Chotěbuze, Ropice, Soběšovic, Těrlicka a dalších obcí.  „Stávající vozidla terénních služeb jsou v provozu již mnoho let. Z tohoto důvodu jsme nesmírně rádi za finanční podporu z Moravskoslezského kraje, díky které budeme moci i nadále poskytovat stabilní terénní služby a současně našim pracovnicím zajistíme větší bezpečnost v dopravě za klienty, “ řekla vedoucí sekce terénních sociálních služeb Charity Český Těšín Lenka Zahradníková.

Charitní pečovatelská služba a Charitní asistence pomáhá klientům se sníženou soběstačností při zvládání běžných úkonů v jejich domovech, jako je základní péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, zajištění chodu domácnosti nebo zprostředkování kontaktu s okolím. Ošetřovatelská služba usnadňuje život především chronicky nemocným klientům, pro které je přesun k lékaři často velmi komplikovaný.


26. června 2018
frame-scrollup