Zpráva

Kraj rozdělil mezi poskytovatele sociálních služeb téměř 86 miliónů korun

Moravskoslezský kraj každoročně přispívá na provoz sociálních služeb v regionu. Letos rozdělí o 16 milionů korun více než vloni, krajští zastupitelé ve čtvrtek 3. září 2020 podpořili 77 žádostí a rozdělili téměř 86 milionů korun. Nově jsou mezi uznatelnými náklady také peníze vynaložené na mimořádná opatření související s pandemií koronaviru.

„V Krajské síti sociálních služeb jsou organizace nejrůznějších zřizovatelů. Moravskoslezský kraj tedy podporuje i ostatní organizace, nejen ty, které zřizuje. Chceme tak zajistit stabilní fungování sociálních služeb v regionu. Krajské peníze pomohou sociálním službám financovat běžné výdaje a letos i mimořádné náklady související s koronavirem,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil s tím, že poskytovatelé sociálních služeb mohou příspěvek od kraje využít i k dofinancování osobních nákladů, které nemohou hradit z jiných zdrojů, jako například stravné pro zaměstnance.

„Díky tomuto dotačnímu programu také můžeme mapovat a vyhodnocovat skutečné potřeby uživatelů sociálních služeb. S organizacemi jsme v úzkém kontaktu a můžeme tak naplňovat vizi, aby byl Moravskoslezský kraj soudržnější a nabízel kvalitní a dostupnou péči o potřebné,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že součástí dotačního Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb je také realizace protidrogové politiky kraje. Z celkové částky, kterou krajští zastupitelé rozdělili, šlo na protidrogovou prevenci téměř 6 a půl milionu korun.

V rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány finanční prostředky na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Oblast sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě podporována v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020.


3. září 2020
frame-scrollup