Zpráva

Kraj rozšířil svou síť sociálních služeb

Nově budou do krajské sítě sociálních služeb zahrnuty další stacionáře, poradna, terapeutické dílny nebo domov pro osoby se zdravotním postižením. Rozšíření, které kraj podpořil k 1. červenci tohoto roku, je dalším krokem ve zkvalitňování péče o znevýhodněné lidi v regionu.

V krajské síti nově přibudou denní stacionáře pro seniory, ale i pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením v Ostravě, Opavě a Bruntále. „Celkem to je 57 míst pro lidi, kteří budou moci ve stacionářích trávit čas, rozvíjet své dovednosti a být ve společnosti školených pracovníků, kteří se jim budou odborně věnovat. Jsem velmi rád, že se obce v kraji finančně spolupodílí na vzniku těchto nových služeb. Zapojení obcí do celého procesu vnímám jako klíčové, protože právě ony jsou občanům nejblíže a nejlépe posoudí, které sociální služby nejvíce potřebují,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že zásadní roli při vytváření sítě sociálních služeb hraje právě komunitní plánování a mapování potřeb na úrovni obcí nebo mikroregionů.

Do krajské sítě bylo také zařazeno nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením na Rýmařovsku. Další organizací je poradna Krystal Help, která na Krnovsku pomáhá lidem ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. Dále také přibude pobytová sociální služba, a to opavský domov Vesalius, který pečuje o 31 chronicky nemocných osob.

Díky spolupráci s poskytovateli i obcemi do sítě vstupují i nové kapacity pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Konkrétně se jedná o 2 sociálně terapeutické dílny v Ostravě, které nabídnou zázemí 30 lidem s duševní nemocí. „Sociálně terapeutické dílny jsou velmi důležité. Preventivně působí proti sociálnímu vyloučení lidí, které mají s duševní nemocí zkušenost. Tito lidé se učí a zvykají si na běžné záležitosti, které budou potřebovat nejen pro život, ale i při uplatnění na trhu práce, ať už chráněném nebo dokonce otevřeném,“ uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil.


29. června 2018
frame-scrollup