Zpráva

Kraje: Potřebujeme od státu ještě miliardu na sociální služby

Zástupci krajů, kteří jsou zodpovědní za sociální oblast ve svém regionu, nesouhlasí se způsobem dofinancování sociálních služeb v letošním roce, jak to navrhují ministryně financí Alena Schillerová a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Požádali proto Radu Asociace krajů ČR, aby vyzvala vládu k zajištění 1 miliardy korun ze státního rozpočtu na tyto služby. Jsou přesvědčeni o tom, že řešení, které navrhly obě ministryně, je pouze částečné, neodpovídá reálným potřebám poskytovatelů sociálních služeb, a peníze jim budou stále chybět. Ministerský návrh podle nich pouze prohlubuje nestabilitu v udržitelnosti sociálních služeb a neúměrně a v časové tísni administrativně zatěžuje poskytovatele služeb i jednotlivé kraje.

„Vláda problém neřeší, vláda nekoná. Ústy ministryně Maláčové slíbila potřebné dvě miliardy korun na dofinancování sociálních služeb, ze kterých se ovšem po týdnu stala miliarda jedna. Do dofinancování totiž nelze počítat individuální projekty hrazené z evropských peněz, jak to navrhují ministerstva. Není možné z nich hradit pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené osoby, kde je situace kvůli nedostatku financí kritická. Tyto peníze lze totiž použít jen na projekty sociální prevence. Moravskoslezskému kraji na sociální služby chybí 418 milionů,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Navrátil.

frame-scrollup