Zpráva

Krajská potravinová sbírka: přes 9 tun jídla za téměř půl milionu korun

Zaměstnanci krajského úřadu a organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem shromáždili v letošním ročníku Potravinové sbírky téměř 9,4 tuny potravin za téměř půl milionu korun.

Během pěti dnů krajské potravinové sbírky (16. až 20. 10.) se tak podařilo nasbírat o téměř 400 kilogramů potravin více než loni. Potraviny byly předány zástupcům Potravinové banky Ostrava, kteří je distribuovali prostřednictvím svých členských organizací mezi lidi v nepříznivé životní situaci. Pomoc tak ocení například matky s dětmi, lidé bez přístřeší nebo osoby s různým druhem zdravotního postižení.

S chudobou se může potkat každý z nás, ať už v důsledku nečekaných a neovlivnitelných životních událostí nebo následkem vlastních rozhodnutí. Jsem proto velmi rád, že dárců s dobrým srdcem letos přibylo. Vážím si pomoci všech, kteří se do sbírky zapojili, ať už poskytnutím potravin nebo času a schopností na zajištění organizace celé akce,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. Potravinovou sbírku vnímá jako jeden z projevů společenské odpovědnosti Moravskoslezského kraje, který každoročně podporuje činnost Potravinové banky v Ostravě také finančně. „Loni získala Potravinová banka od kraje 200tisícovou dotaci,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. 

Myšlenku vzájemné solidarity a pomoci lidem v nouzi podpořili Moravskoslezský kraj a jeho partneři už sedmým rokem. Smyslem akce je upozornit na celosvětový problém chudoby a hladu, se kterým se potýkají některé části světa, a omezení plýtvání jídlem zejména ve vyspělých společnostech. V Evropské unii se ročně vyplýtvá 88 milionů tun potravin (tzn. 173 kg na osobu, v ČR je to 81 kg na osobu), přičemž z poloviny se o to „zaslouží“ domácnosti.

„Každý člověk má svůj příběh, do svízelné životní situace se může dostat každý z nás. Je tedy důležité si uvědomit, že pomoc formou sbírky potravin spočívá v zabezpečení nejzákladnější lidské potřeby. Jsem nesmírně potěšen, že myšlenka vzájemné solidarity a pomoci je mezi lidmi Moravskoslezského kraji živá a daří se ji dlouhodobě rozvíjet. Věřím, že ohlas této akce bude přetrvávat i v následujících letech, “ dodal náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.


15. listopadu 2017
frame-scrollup