Zpráva

Krajská příspěvková organizace Nový Domov obhájila Certifikát Vážka

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, které poskytují sociální péči osobám s onemocněním demencí na velmi vysoké odborné úrovni. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení, v rámci kterého jsou kontrolovány všechny oblasti dle stanovených kritérií hodnocení kvality Vážka, například zdravotní péče, hygiena, bezpečnost či výživa uživatelů služeb, ale také vize a filozofie péče, aktivity, spolupráce s rodinou a přáteli člověka s demencí, zázemí pro personál nebo vzdělávání pracovníků.

Všem pracovníkům Nového Domova bych chtěl toto cestou poblahopřát k certifikátu a poděkovat jim za jejich profesionální práci. I když je to počtvrté, co Nový Domov tento certifikát získal, není to samozřejmost. O to víc si všichni pracovníci zaslouží naše uznání a respekt. Vybudovat kvalitní sociální službu je nesmírně náročné a stejně tak náročné je poté onu vysokou kvalitu služeb dále udržovat a rozvíjet. Jako zřizovatel se o kvalitu poskytovaných služeb podporující lidskou hodnotu a důstojnost těch nejpotřebnějších dlouhodobě zasazujeme.“, uvedl k získanému certifikátu náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

K obhajobě certifikátu se vyjádřila také Eva Cholewová, ředitelka Nového Domova: „Problematika kvality poskytované péče je pro naše zařízení nesmírně důležitá. Opětovné ocenění kvalitní péče o uživatele s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence certifikátem Vážka, svědčí o správně nastavené cestě a o dobré praxi v péči o lidi s  demencí. Je to rovněž uznání za vynaloženou práci celého pracovního týmu, napříč všemi profesemi. Při poskytování kvalitní péče lidem s demencí je zapotřebí nejenom odborných znalostí, ale i velká dávka trpělivosti a pochopení. Za dobře nastavenou péči a úsilí patří celému pracovnímu týmu, velké poděkování.

Auditem České alzheimerovské společnosti prošly úspěšně také další příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje; Domov Odry v Odrách, Domov Na zámku v Kyjovicích, Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, Domov Vítkov ve Vítkově a Domov Bílá Opava v Opavě.

frame-scrollup