Zpráva

Krajská sbírka potravin

Sbírka potravinové pomoci se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá každoročně na 17. října, a to ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě. Tento významný den byl vzhledem ke stále se prohlubujícím problémům vyhlášen rezolucí Valného shromáždění OSN 22. prosince 1992. V ten den se v roce 1987 konala na pařížském náměstí Trocadéro více než stotisícová demonstrace proti ponižující chudobě, násilí a hladu.

Tradičně je jako chudoba chápán stav, kdy nedostatek peněz neumožňuje zabezpečovat důležité (základní) životní potřeby na přiměřené úrovni. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku.

Od roku 2011 Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá sbírku, jejímž cílem je sběr potravin, které budou poskytnuty potřebným. Moravskoslezský kraj intenzivně usiluje o rozvoj aktivit společenské odpovědnosti a zároveň naplňování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Potravinová banka v Ostravě je nevládní apolitické sdružení s charitativním zaměřením. Jejím posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky v Ostravě je získávat potraviny zdarma a následně účelně vydávat potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě partnerských organizací. Více informací o fungování potravinových bank v ČR naleznete zde.

V roce 2011 a 2012 byla sbírka potravin pořádána za přispění zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, v roce 2013 se do sbírky potravin vedle zaměstnanců nově přidalo také 20 příspěvkových organizací kraje ze sociální oblasti, v roce 2014 se počet zapojených krajských organizací rozrostl na 85. V roce 2015 se počet zapojených organizací, vůči kterým Moravskoslezský kraj vykonává zakladatelskou nebo zřizovatelskou funkci, zastavil až na čísle 103. Jednalo se např. o zařízení poskytující sociální služby, muzea, krajské nemocnice nebo střední školy. V roce 2016 činil počet zapojených krajských příspěvkových organizací 99. V roce 2017 se zapojilo 80 organizací. V roce 2018 se počet zapojených organizací významně zvýšil a dosáhl čísla 114. . V roce 2019 se zapojil obdobný počet krajských organizací jako v předchozím roce, konkrétně 110.

Podstatou sbírky je přesvědčení, že i drobná pomoc pomůže a je výrazem naší společenské spoluzodpovědnosti vůči potřebným spoluobčanům.

Rok Počet kg potravin vybraných na KÚ MSK Počet zapojených organizací ve spolupráci s KÚ MSK Počet kg potravin vybraných v zapojených organizacích
2011 140 - -
2012 238 - -
2013 305 20 1 175
2014 400 85 2 623
2015 392 103 7 486
2016 506 99 8 439
2017 680 80 8 700
2018 832 114 10 522
2019 707 110 11 946

telefon: 595 622 162
e-mail: petra.havlakova@msk.cz
frame-scrollup