Zpráva

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její principy jsou zakotveny v platném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje v Moravskoslezském kraji. K 1. 1. 2015 došlo k novelizaci zákona o sociálních službách, v rámci které byla v § 3, zákona nově definována síť sociálních služeb jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji.

Proces vzniku Krajské sítě sociálních služeb

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji k 1. 10. 2020 (formát xlsx, velikost 2 MB)

Žádost o aktualizaci Krajské sítě (formát xlsx, velikost 31 kB)

Poslední aktualizace Krajské sítě sociálních služeb

Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Archiv aktualizací Krajské sítě sociálních služeb

Kontaktní osobou ve věci Krajské sítě sociálních služeb je Mgr. Kateřina Tomisová, tel. 595 622 660, e-mail: katerina.tomisova@msk.cz

frame-scrollup