Zpráva

Lidé mohou rozhodnout o tom, jak dál v sociálních službách

Jaké sociální služby lidé nejvíce potřebují? Které je třeba rozvinout a jak? Kde posílit kapacity a kam nasměrovat více financí? Tyto a další podněty mohou lidé posílat krajskému úřadu v Ostravě. Moravskoslezský kraj připravuje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2021 až 2023. Názory a přání občanů budou do něj zapracovány.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je klíčovým strategickým materiálem kraje. Určuje, kterým směrem se budou rozvíjet sociální služby v regionu. Vychází z průběžně zjišťovaných potřeb jednotlivců i organizací na území kraje, ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a veřejností. Realizace aktuálního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2015 až 2020 se chýlí ke konci. Budeme proto rádi za jakýkoliv podnět z ‚terénu‘, abychom mohli na další období naplánovat aktivity, které nám všem mohou zpříjemnit a zkvalitnit život,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální záležitosti Jiří Navrátil. Dodal, že podněty mohou lidé zasílat do konce ledna příštího roku.

Informace týkající se procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území MSK naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Jak se zapojit se do zpracování střednědobého plánu:

  • Zaslat své podněty na Formuláři pro podněty v rámci zpracování plánu zveřejněného na webu MSK na adresu posta@msk.cz.
  • Kontaktovat vedoucí pracovních skupin, které vznikly v rámci procesu krajského plánování.
  • Obrátit se na pracovníka odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Daniela Vránu, tel: 595 622 930, e-mail: daniel.vrana@msk.cz, do jehož kompetence koordinace zpracování střednědobého plánu spadá.

Podněty lze uplatnit do 31. 1. 2020.


7. listopadu 2019
frame-scrollup