Zpráva

Lidé se zdravotním znevýhodněním

Problematika začleňování lidí se zdravotním postižením do společnosti má v našem prostředí mnohá specifika. Česká republika se v posledních letech zařadila mezi státy, které si uvědomují odpovědnost za odstraňování bariér bránících lidem se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti na životě společnosti. V Moravskoslezském kraji je kladen důraz na koncepční řešení problematiky aktivního začleňování občanů se zdravotním postižením, současně s jejich rovnoprávnou účastí na tomto dění. V této sekci najdete aktuální i dřívější Moravskoslezské krajské plány vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, které jsou strategickými dokumenty vyjadřující politiku kraje ve vztahu k občanům se zdravotním postižením. Stejně tak najdete některé užitečné informace nebo odkazy.

Kontakt: Bc. Andrea Szotkowská


telefon: 595 622 482
e-mail: andrea.szotkowska@msk.cz
frame-scrollup