Zpráva

Metodická doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislostí s koronavirem

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytujeme níže v příloze aplikační postup pro realizaci USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb  po dobu trvání nouzového stavu.

 Zároveň níže v příloze je „Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19“.

Veškeré aktuality a dokumenty týkající se resortu práce a sociálních věcí naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – Informace ke koronaviru.

Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.


15. března 2020
frame-scrollup