Zpráva

Modely sociálních služeb

Modely sociálních služeb byly zpracovány v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, který realizoval Moravskoslezský kraj v letech 2016 - 2018.

Jednou z klíčových aktivit projektu byla aktivita „Diskuzní fóra“. Diskuzních fór se účastnili poskytovatele sociálních služeb, zadavatelé sociálních služeb a další zástupci subjektů, kteří se sociálními službami spolupracují. Výstupem diskuzních setkání byly zápisy, které sloužily jako podklad pro vytvoření modelů sociálních služeb.

Při tvorbě modelů byly využity také návrhy modelů, vypracované v rámci projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK – CZ. 1.04/3.1.00/A9.00019, který byl realizován v letech 2014 – 2015.

Diskusní fóra probíhala s participací přítomných účastníků, kteří se na vytváření jednotlivých témat a výstupů podíleli. Modely byly zpracovány facilitátory diskuzních fór. Finální podobu modelů sociálních služeb zpracoval Moravskoslezský kraj.

Záměrem modelu není:

  • zpracovat model komplexně metodicky „dokonalý“.
  • popsat veškeré možné aspekty či odůvodněné výjimky při poskytování daného druhu služby.

Záměrem modelu je:

zpracovat srozumitelný, graficky přehledný dokument, který může být využíván:

  • jako jeden ze zdrojů pro vzájemné sdílení praxe poskytovatelů, zástupců obcí, Moravskoslezského kraje a jiných subjektů (z oblasti školství, zdravotnictví apod.),
  • poskytovateli v rámci vnitřních metodických diskusí a při nastavování vlastních parametrů služby s ohledem na místní podmínky a potřeby,
  • zástupci obcí v procesu střednědobého plánování sociálních služeb a při uplatňování jejich zadavatelské role,
  • zadavateli sociálních služeb Moravskoslezským krajem v rámci dalšího zkvalitňování služeb na území kraje a jako podklad pro další odbornou diskusi v rámci optimalizace sítě služeb a v návaznosti na proces střednědobého plánování.

Související dokumenty

frame-scrollup