Zpráva

Moravskoslezský kraj i nadále posiluje péči o potřebné

Vedení kraje dlouhodobě pracuje na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v regionu. Cílem je zlepšit život seniorů, lidí se znevýhodněním v sociálních zařízeních, ale i mladých rodin s dětmi. Pro rok 2019 se opět, jako v předchozích letech, podařilo navýšit objem financí, a to nejen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ale i ze státního rozpočtu a z evropských fondů.

„Výrazně navyšujeme dotace na zvyšování kvality sociálních služeb. V roce 2017 bylo v krajském rozpočtu na opravy a vybavení sociálních zařízení nebo třeba na vzdělávání sociálních pracovníků vyčleněno 15 milionů korun. Pro rok 2018 jsme tyto prostředky navýšili o 10 milionů, teď přidáváme dalších deset. V roce 2019 tak z krajského rozpočtu půjde 35 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a dodal, že navýšení prostředků se dočká i program na podporu financování běžných výdajů poskytovatelů sociálních služeb. „I zde od roku 2017 každoročně navyšujeme prostředky o 10 milionů korun. Předloni šlo na provoz azylových domů, domovů pro seniory a dalších organizací zařazených do krajské sítě 50 milionů korun, letos už je to 70 milionů,“ dodal náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že tyto finance jsou nesrovnatelné s podporou, která šla na běžné výdaje v minulosti. „V roce 2016 to bylo pouhých 12 milionů korun, postoj minulého vedení k organizacím, které nejsou příspěvkovkami kraje, jsme změnili a finance jsme jim významně navýšili,“ podotkl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

K financování krajské základní sítě sociálních služeb kraj v roce 2018 disponoval také dotací ze státního rozpočtu ve výši 1,7 miliardy korun. Tyto prostředky byly výrazně vyšší, než v roce 2017, kdy kraj od státu získal 1,3 miliardy. „Zatím ještě není jisté, jaké finance obdržíme na provoz sociálních služeb v roce 2019, ale věřím, že to bude opět vyšší částka,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

V roce 2018 prošel výraznými úpravami Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou. Díky nové přístavbě i vnitřním stavebním úpravám domova se zvýšila kapacita ze 45 na 60 lůžek, zlepšila se kvalita života uživatelů i zázemí personálu. Rekonstrukce Domova Letokruhy si vyžádala asi 74 milionů korun.

Další 3 investiční akce byly v roce 2018 zahájeny v příspěvkové organizaci Sagapo. Byla zpracována kompletní projektová dokumentace a byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. „Konkrétně jde o demolici stávajícího domova pro osoby se zdravotním postižením a výstavbu nových tří objektů s kapacitou 18 osob. Druhou akcí je výstavba dvou objektů pro chráněné bydlení pro dalších 8 osob. Dále chystáme novostavbu sociálně terapeutických dílen, kde bude moci přes den smysluplně trávit čas až 50 osob a kde bude mít organizace Sagapo zázemí,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že náklady na všechny 3 investiční akce jsou dohromady odhadovány na asi 130 miliónů korun.

„Velice mě těší, že se nám podařilo najít společnou řeč s městem Kopřivnice, a tak jsme v roce 2018 mohli začít s přípravou výstavby nového domova pro seniory. Už máme zpracovanou studii, také začaly přípravné projektové práce. Vznikne nová samostatná příspěvková organizace kraje pro celkem 84 uživatelů,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a upřesnil, že 32 míst vznikne v domově pro seniory, zbylých 52 lůžek bude v domově se zvláštním režimem. Celý projekt bude stát asi 250 milionů korun.

„Kraj se stará o seniory také vyhlášením dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí. V roce 2018 jsme necelými 3 miliony korun podpořili celkem 37 projektů, které seniorům nabízejí volnočasové aktivity, vzdělávání a další vyžití. Stejný obnos půjde na tyto aktivity i v roce 2019,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a dodal, že kraj také podporuje Senior Pasy, díky kterým už více než 12 a půl tisíce seniorů z regionu využívá v celé republice nejrůznější slevy. „Osvědčila se i kontaktní místa Senior Point. V loňském roce k šesti stávajícím přibylo dalších šest, takže nyní máme v Moravskoslezském kraji celkem 12 kontaktních míst, kde starší spoluobčané najdou nejen možnosti trávení volného času, ale i bezplatné poradenské služby,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil, že podobný slevový systém kraj v roce 2019 chystá i pro rodiny s dětmi.

„Důležitý prostor věnujeme také propagaci náhradní rodinné péče. Kampaň Dejme dětem rodinu nebo další ročník celodenní akce Den pěstounství jsou jednou z cest, jak posílit sociální vnímání lidí, kteří v našem kraji žijí. A daří se nám to, jsme krajem, který má vůbec nejvíce pěstounů. Velký důraz také klademe na domácí péči o seniory nebo osoby s postižením. Podporujeme hrdinství, které není vidět. To je název projektu za 22 milionů korun, který se nám podařilo financovat z evropských peněz,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Dalším důležitým projektem roku 2018 byla Podpora služeb sociální prevence. Téměř 130 milionů korun z Evropské unie podpořilo azylové domy, sociální rehabilitace nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. „V roce 2018 jsme podali další tři zajímavé projekty, na které se z evropských zdrojů pokusíme získat celkem 63 milionů korun. Tyto peníze by měly jít na podporu osob s duševním onemocněním, další na podporu odborného sociálního poradenství s důrazem na dluhové poradenství. Třetí projekt je zaměřený na podporu komunitní práce v rámci komunitních center,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.


8. ledna 2019
frame-scrollup