Zpráva

Moravskoslezský kraj ocenil pěstouny

Snížit počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních, umožnit jim žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření žádoucích společenských vzorců chování. To je cíl kampaně Dejme dětem rodinu, kterou dlouhodobě vede Moravskoslezský kraj.

V jejím rámci kraj uspořádal mimo jiné Den pěstounství a ve spolupráci s Centrem psychologické pomoci a Nadace ČEZ konala také odborná konference na téma Týmová spolupráce. Na ní kraj ocenil 3 pěstounské rodiny.

 „Kraj se nejen snaží o rozvoj náhradní rodinné péče, ale především si hluboce váží všech, kteří věnují lásku, péči a čas dětem, jež nemají to štěstí, že mohou vyrůstat ve svých rodinách,“ řekl 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo s tím, že kraj vyzval obecní úřady obcí s rozšířenou působností, organizace s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany dětí i veřejnost, aby nominovali pěstouny, kteří významně přispěli k rozvoji náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji.

Rada kraje pak z padesáti nominací vybrala pěstouny, kteří získali ocenění: Renata a Piotr Folwarczní, Barbora Kiczmerová a Jana Poláková

„V roce 2016 bylo do osvojení zprostředkováno 30 dětí a do pěstounské péče 63 dětí, letos bylo dosud zprostředkováno do osvojení 40 dětí a do pěstounské péče 73 dětí. Náhradní rodinná péče je v povědomí veřejnosti spojena s malými dětmi. Rodinu však potřebují všechny děti, které nemohou žít ve vlastní biologické rodině. Potřebujeme více pěstounů pro děti se zdravotním postižením, vícečlenné sourozenecké skupiny, děti staršího školního věku a děti jiného etnika,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Aktuálně hledá kraj pěstouny pro 616 dětí. V současné době má kraj v evidenci 20 žadatelů o pěstounskou péči. Statistické údaje vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, k dispozici jsou údaje k 31. prosinci 2015, podle kterých bylo v Moravskoslezském kraji 1893 náhradních rodin a v náhradní rodinné péči bylo 3209 dětí.

Videomedailony oceněných pěstounů:
https://vimeo.com/243610213/5237e4f601
https://vimeo.com/243610222/5fc5252fd8
https://vimeo.com/243610230/9ec9724967
 


24. listopadu 2017
frame-scrollup