Zpráva

Moravskoslezský kraj podporuje domácí péči

V rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ nakoupil Moravskoslezský kraj neformálním pečujícím pomůcky, které jim usnadní péči o blízkého s postižením. Za celkem 358 tisíc korun kraj pořídil tablety a speciální ortotické oblečky.

„Obětavost lidí, kteří se rozhodli doma starat o svého blízkého s postižením, opravdu nazýváme hrdinstvím. Péče o člena rodiny závislého na pomoci druhého je vyčerpávající a náročná. A to nejen časově, fyzicky a psychicky, ale také finančně. Tablet je jednou z nejúčinnějších pomůcek při práci s dětmi i dospělými s poruchou autistického spektra. Pomáhá rozvíjet řeč, kognitivní a zrakové dovednosti i motoriku. Tablet je skvělým pomocníkem v komunikaci, při relaxaci nebo pro upoutání pozornosti“, vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Pomůcky byly nakoupeny na základě požadavků takzvaných svépomocných skupin, které jednotlivé neformální pečovatele sdružují. Celkem 17 tabletů a 16 ortotických oblečků přerozdělili koordinátoři jednotlivých skupin podle aktuální situace a potřeb pečujících.

Ortotické oblečky Theratogs byly věnovány pečujícím o děti s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními. „Tyto speciální oblečky napomáhají zlepšení postoje, rovnováhy a stability končetin. Také umožňují integraci účinků terapie do domácího prostředí. Jsem rád, že je tolik lidí, kteří jsou ochotní se obětovat pro druhé. Jejich přístupu si velmi ceníme a budeme hledat další možnosti, jak neformální péči podpořit,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že Moravskoslezský kraj už připravuje navazující projekt a chystá nákup dalších pomůcek.


29. ledna 2019
frame-scrollup