Zpráva

Moravskoslezský kraj pořádá Den pěstounství

Moravskoslezský kraj chce poděkovat lidem, kteří mají děti v pěstounské péči. Proto pod záštitou náměstka hejtmana pro sociální záležitosti Jiřího Navrátila pořádá 18. listopadu Den pěstounství v Dolní oblasti Vítkovice. Až do 13. listopadu si zájemci mohou vyzvedávat vouchery, které jim umožní na akci bezplatný vstup.

Od 10 do 18 hodin 18. listopadu budou moci pěstounské rodiny zdarma, ostatní zájemci se slevou navštívit Velký a Malý svět techniky v Dolních Vítkovicích. Připraven je také doprovodný program, v němž vystoupí i děti žijící v náhradních rodinách, bude se promítat film režiséra Matěje Mináče Nickiho rodina a další.

Volný vstup získají zájemci z řad pěstounů na základě voucherů, které si mohou vyzvednout na úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště. Vouchery budou k dispozici až do 13. listopadu.
 „Den pěstounství má být malým poděkováním lidem, kteří poskytují domov a zázemí dětem, jež nemohou vyrůstat v biologické rodině. Chceme také zvýšit obecnou informovanost o pěstounské péči. Pěstounů je totiž pořád ještě mnohem méně, než bychom potřebovali. Nejlepším výchovným prostředím pro zdravý vývoj dítěte je rodinné prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Moravskoslezský kraj vede kampaň Dejme dětem rodinu od roku 2010. Jejím smyslem je pomoci snižovat počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních, umožnit jim žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření žádoucích společenských vzorců chování.


24. října 2017
frame-scrollup