Zpráva

Moravskoslezský kraj se stal vítězem Egovernment the Best 2017

Moravskoslezský kraj zvítězil v soutěži nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v České republice Egovernment the Best 2017. Ocenění získal za projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. 

Na realizaci tohoto projektu se podíleli pracovníci odboru informatiky a odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je zkvalitnit a profesionalizovat proces zprostředkování náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji, zvýšit počet angažovaných osob a nastavit efektivní systém spolupráce zapojených subjektů.
Součástí webové aplikace je databáze žadatelů o náhradní rodinnou péči a dětí zařazených do evidence náhradní rodinné péče. Databáze umožňuje vedení a přesné statistické zpracování veškerých dostupných dat, která donedávna byla vedena v různých formách, převážně v papírové podobě. Přínos projektu je zásadní především v časové úspoře zaměstnanců kraje a obcí. Velkou výhodou je také možnost sdílené práce nad jednotnými podklady.


24. listopadu 2017
frame-scrollup