Zpráva

Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2021-2023

Odborná i laická veřejnost má možnost projednat se zástupci kraje návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2021-2023

Moravskoslezský kraj dle zákona o sociálních službách aktuálně zpracovává návrh nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2021-2023. Návrh tohoto dokumentu byl zpracováván ve spolupráci s relevantními subjekty, a to zejména s obcemi na území kraje a poskytovateli sociálních služeb, a také na základě podnětů veřejnosti.

Ve středu 19. 2. 2020 se uskuteční veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2021-2023 v zasedací místnosti Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a v jejím předsálí, a to ve dvou časových termínech:

První termín projednání proběhne od 10:00 do 12:00 hodin.

Druhý termín projednání proběhne od 13:00 do 15:00 hodin.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je klíčovým strategickým materiálem kraje. Určuje, kterým směrem se budou rozvíjet sociální služby v regionu. Vychází z průběžně zjišťovaných potřeb jednotlivců i organizací na území kraje, ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a veřejností. Realizace aktuálního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2015 až 2020 se chýlí ke konci. Rádi bychom proto zástupcům odborné i laické veřejnosti návrh plánu představili formou veřejného projednání“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, MBA.

Svůj zájem o účast na veřejném projednávání zašlete společně s uvedením času, který preferujete e-mailem na adresu posta@msk.cz do pondělí 17. 2. 2020. Účast na veřejném projednání bude jednotlivým účastníkům potvrzena prostřednictvím zaslání e-mailu.

V případě dotazů kontaktujte pracovníka odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Vrány, tel: 595 622 930, e-mail: daniel.vrana@msk.cz, zaměstnance Odboru sociální věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do jehož kompetence koordinace zpracování Střednědobého plánu spadá.

frame-scrollup