Zpráva

Občané mohou připomínkovat krajské strategické dokumenty

Jaké sociální služby lidé nejvíce potřebují? Které je třeba rozvinout a jak? Kde posílit kapacity a kam nasměrovat více financí? Jaké preventivní programy podpořit, jak dál v komunitní práci? Na tyto a další otázky dávají odpovědi čtyři strategické dokumenty v sociální oblasti, které připravil Moravskoslezský kraj. Občané se k návrhům určujících směr sociální politiky kraje v následujících letech mohou vyjádřit a veřejně vznést své připomínky do 17. března do 12 hodin.

Odborníci i laická veřejnost mohou vznést připomínky k návrhům těchto strategických dokumentů: Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023, Strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027, Strategii podpory rozvoje romských komunit v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027 a k Moravskoslezskému krajskému plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021-2026.

Jde o dokumenty, které určují sociální politiku Moravskoslezského kraje.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je klíčovým zastřešujícím strategickým dokumentem kraje. Určuje, kterým směrem se budou rozvíjet sociální služby v regionu. Zbývající tři dokumenty na něj navazují a dále rozvíjejí témata podle svého zaměření.

„Do zpracování návrhů všech čtyř dokumentů byly v předchozím období zapojeny desítky zástupců relevantních subjektů napříč resorty, tedy členové pracovních skupin, zástupci obcí na území kraje, poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných, externí odborníci a další. Jsem velice rád, že všichni, kteří se do zpracování zapojili, našli v rámci společné diskuse shodu a že můžeme předložit k veřejnému připomínkování veřejnosti kvalitně zpracované dokumenty,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil. Upozornil, že veřejné připomínky je možné podat v písemné podobě krajskému úřadu do úterý 17. 3. 2020 do 12 hodin.

Návrhy dokumentů a formuláře k připomínkování jsou na krajském webu.  

frame-scrollup