Zpráva

OBCE AKTIVNĚ POMÁHAJÍ SENIORŮM

V Moravskoslezském kraji se uskutečnilo šetření zaměřené na zmapování podpory aktivního stárnutí v obcích Moravskoslezského kraje. Výsledkem tohoto šetření je Výzkumná zpráva, se kterou se mají občané možnost seznámit.

Výzkumná zpráva vznikla na základě spolupráce členů Platformy Moravskoslezského kraje vytvořené v rámci projektu MPSV „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“.

V rámci výzkumu bylo osloveno celkem 300 obcí a 23 městských obvodů statutárního města Ostravy. Do šetření se nakonec zapojilo celkem 124 obcí a městských obvodů, což je 38 % ze všech oslovených. Cílem tohoto šetření bylo zmapovat, jaké aktivity jednotlivé obce v Moravskoslezském kraji realizují pro své občany v seniorském věku, a také popsat příklady dobré praxe.

„Ze získaných informací jsem upřímně potěšen, neboť jsou důkazem toho, že se obce svým občanům věnují a zajímají se o ně, a chtějí, aby mohli žít i ve vyšším věku aktivní život. Rovněž věřím, že uvedené informace poslouží jako inspirace pro zkvalitnění a rozvoj plánování v oblasti aktivního stárnutí v dalších obcích na území Moravskoslezského kraje. Jsem rád, že aktivity pro seniory jsou realizovány jak ve velkých, tak i v malých obcích“, uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Bc. Jiří Navrátil, MBA.

„Rád bych také poděkoval zpracovatelů, výzkumné zprávy: zástupcům Ostravské univerzity, zástupcům MPSV a zástupcům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří se aktivně podíleli na přípravě šetření, resp. na vzniku výzkumné zprávy. Chtěl bych vyjádřit poděkování všem obcím a městským obvodům, které se do šetření zapojily. Bez jejich aktivní účasti by jej nebylo možné uskutečnit“, dodal ještě náměstek hejtmana kraje.

frame-scrollup