Zpráva

Obyvatelé domova Harmonie v Krnově budou žít v lepších podmínkách

Větší komfort a více soukromí získali obyvatelé domova Harmonie v Krnově. Osm lidí, kteří tu žijí v chráněném bydlení, převzali klíče od čtyř nově zrekonstruovaných bytů. Moravskoslezský kraj tak pokračuje v humanizaci pobytových sociálních služeb.

Koupi včetně následné rekonstrukce a modernizace bytů financoval Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu, vše za téměř 7,5 milionu korun.   Zhotovitelem stavebních prací se stala společnosti EDS TRADE, s.r.o. Na přípravě a realizaci celé akce se podílela i krajská příspěvková organizace Harmonie, do jejíž správy byly byty svěřeny a která poskytuje tuto pobytovou sociální službu.

„Bydlení v individuálních domácnostech umožní klientům rozvíjet samostatnost, nabídne větší možnost rozhodovat o osobních záležitostech a také více soukromí. Jejich život se tak přiblíží běžnému životu jejich vrstevníků, bude příjemnější,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Moravskoslezský kraj se stará o to, aby senioři a lidé s handicapem využívající pobytové sociální služby, mohli žít kvalitněji a důstojněji v přirozeném prostředí. „Měníme ústavy ve skutečné domovy. Vždycky se přitom zaměřujeme na konkrétního klienta, vnímáme ho jako individualitu s individuálními potřebami,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

„Věříme, že tento krok umožní našim klientům natolik se osamostatnit, že časem budou moci přejít a užívat terénní službu podpora samostatného bydlení,“ dodala Miroslava Fofová, ředitelka krajské příspěvkové organizace Harmonie.


5. února 2020
frame-scrollup