Zpráva

Odborná pomoc

V případě potřeby odborné pomoci se mohou občané obrátit také na Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, které poskytuje sociální služby v oblastech:

  • Odborné sociální poradenství.
  • Telefonická krizová pomoc.

Další poskytované služby:

  • rodinné, manželské, partnerské, individuální poradenství;
  • rodinná terapie (úprava vztahů v rodině, včetně dětí);
  • rozvodové a porozvodové poradenství, dítě a rozvod;
  • mediace v rodinných sporech;
  • odborná činnost v náhradní rodinné péči;
  • sociálně-právní ochrana dětí v rozsahu pověření;
  • provozování zařízení pro výkon pěstounské péče;
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Sídlo: Na Bělidle 815, 733 01 Karviná-Fryštát
Telefon: 596 317 575
E-mail: cepp@cepp.cz

Detašovaná pracoviště - Centra psychologické pomoci:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Karola Śliwky 620/7, 733 01 Karviná – Fryštát
Telefon: 596 317 575
E-mail: karvina@cepp.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Dukelská 2, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 717 993
E-mail: bruntal@cepp.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Jiráskova 475, 738 02 Frýdek-Místek
Telefon: 558 438 600
E-mail: fm@cepp.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 702 265
E-mail: nj@cepp.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Pekařská 4, 746 01 Opava
Telefon: 553 612 501, 553 622 764
E-mail: opava@cepp.cz

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Hornická 2806/84, 702 00 Moravská Ostrava
Telefon: 596 115 943-6
E-mail: nrp@cepp.cz

frame-scrollup