Zpráva

Pěstouni půjdou zdarma do Světa techniky

Moravskoslezský kraj chce poděkovat lidem, kteří mají děti v pěstounské péči. Pěstouny i veřejnost kraj zve na Den pěstounství 13. října 2018. V rámci celodenního programu na něm ocení výjimečné pěstouny. Pěstouni si také budou moci vyzvednout volné rodinné vstupenky do Světa techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Ostatní návštěvníci Dne pěstounství získají do Světa techniky 20% slevu.

Volné vstupenky pěstouni získají na stánku Moravskoslezského kraje oproti voucheru, který už je pro ně připravený na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Je tedy potřeba, aby si pěstouni vouchery na svých úřadech podle místa trvalého bydliště vyzvedli, ještě než vyrazí na Den pěstounství do Ostravy. Ostatní návštěvníci pak budou moci získat na vstupenky do Malého nebo Velkého světa techniky slevu 20%. Slevu získají na stánku Moravskoslezského kraje, kde budou na děti čekat hravé úkoly.

„Snažíme se snižovat počet dětí, které musí vyrůstat v ústavních zařízeních. Všem je přece jasné, že kluk nebo holčička, kteří žijí v přirozeném rodinném prostředí, mají lepší předpoklady pro zdravý psychický i sociální vývoj. Doufám, že i Den pěstounství bude motivací pro ty, kteří zatím váhají, jestli se mají nějakého dítěte ujmout. O pěstounské péči se lidé budou moci během akce více dovědět například na krajském informačním stánku. Všichni pěstouni jsou pro nás důležití. Chceme jim poděkovat, připravit pro ně výjimečný den a taky je potěšit volnými vstupenkami do Světa techniky,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který nad akcí Den pěstounství opět převzal záštitu.

Nárok na voucher má pěstoun, společně posuzovaná osoba, partner pěstouna žijící ve společné domácnosti, včetně pěstounů na přechodnou dobu a nezaopatřené děti ve věku  od 3  do 26 let (biologické i přijaté) žijící v pěstounské rodině. Děti do 3 let mají do Světa techniky vstup zdarma automaticky.

Vouchery si pěstounské rodiny musí vyzvednout na svém místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).


17. září 2018
frame-scrollup