Zpráva

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj úspěšně pokračuje v dosavadní tradici realizace projektů prostřednictvím finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu.

Projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“, který byl v letošním roce schválen k financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, je toho dalším důkazem.

Náhradní rodinná péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když počet náhradních rodičů v posledních letech spíše roste, pořád existují děti, kterým se ji zajistit nedaří. V rámci realizace dílčích projektových aktivit bude usilováno jednak o zvýšení obecné informovanosti veřejnosti o všech aspektech náhradní rodinné péče, ale také o podporu aktivního zájmu občanů kraje o dlouhodobou pěstounskou péči. Lidem, kteří se rozhodnou stát náhradními rodiči bude nabídnuta individuální podpora v celém procesu zprostředkování i v období seznamování se s dětmi a jejich přijetí do rodiny. Touto rozšířenou formou podpory žadatelů kraj navazuje na již ověřenou pilotní aktivitu projektu „Podpora péče o ohrožené děti“, který byl realizován v letech 2014 – 2015.

Projekt je úzce navázán na dlouholetý projekt realizovaný v rámci kraje „Dejme dětem rodinu“.


4. 4. 2016
frame-scrollup