Zpráva

Poskytovatelé sociálních služeb dostanou od kraje přidáno

Moravskoslezský kraj navýšil dotace na podporu poskytování sociálních služeb. Přidáno z krajského rozpočtu dostanou všichni poskytovatelé bez rozdílu právní formy. Ve čtvrtek 12. září 2019 o tom rozhodli krajští zastupitelé.

Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu podpořil provoz sociálních služeb 70 miliony korun. Krajští zastupitelé tyto peníze na provoz rozdělili tak, aby sociální služby mohly nejen „přežívat“, ale i se rozvíjet. Pamatovali přitom také na realizaci protidrogové politiky kraje.

„Jednou z priorit Moravskoslezského kraje je podporovat sociální služby zařazené v krajské síti sociálních služeb. V letošním roce jsme pro tuto oblast podpory vyčlenili o 10 milionů korun více než loni,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Dodal, že krajští zastupitelé na svém jednání rozdělili mezi poskytovatele sociálních služeb i peníze „od státu“.  V rámci tzv. dofinancování to bude dalších 144,4 milionu korun. Celkem tak Moravskoslezský kraj mezi poskytovatele sociálních služeb v letošním roce rozdělil 1,9 miliardy korun. Peníze v této oblasti ale stále chybí.

Kraje musí podle zákona o sociálních službách zajistit jejich dostupnost na svém území. O finance ale musí žádat stát, přičemž každoročně dostaneme nižší částku, než požadujeme. Situaci letos ještě více zkomplikovalo rozhodnutí Vlády ČR o navýšení platových tarifů a zvláštního příplatku za práci ve ztíženém prostředí u pracovníků v přímé péči,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Oblast sociálních služeb se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí. K zajištění běžného provozu sítě sociálních služeb chybělo v Moravskoslezském kraji pro letošní rok zhruba 418 milionů korun. I když stát kraji dodatečně peníze poslal, stále je potřeba zhruba 300 milionů korun.

Krajští zastupitelé dnes také rozhodli o zřízení dvou příspěvkových organizací v sociální oblasti - Domova TuTo v Ostravě a Dětského centra Pluto v Havířově.

Domov Tuto bude poskytovat sociální služby lidem s kombinovaným postižením. Například chráněné bydlení na ulici Tvorkovských v Ostravě, které aktuálně zajišťuje krajská příspěvková organizace Fontána se sídlem v Hlučíně.

Dětské centrum Pluto bude poskytovat sociálně-právní ochranu včetně sociálně aktivizační služby, sociálního poradenství a zdravotní služby pedopsychiatra, klinického psychologa a logopeda. Bude tedy zajišťovat podporu a pomoc dětem a jejich rodinám ve složité životní situaci. Navazovat bude na činnost příspěvkové organizace Dětské centrum Čtyřlístek, pod které pracoviště v Havířově aktuálně organizačně spadá.


12. září 2019
frame-scrollup