Zpráva

Poslední aktualizace Krajské sítě sociálních služeb

Aktualizace č. 31 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 30. 4. 2019 schválila usnesením č. 61/5510 Aktualizaci č. 31 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny a rozšíření územní působnosti a místa jejího poskytování do města Kopřivnice, a to v souvislosti s transformací pobytových sociálních služeb probíhající v Moravskoslezském kraji.


18. června 2018
frame-scrollup