Zpráva

Poslední aktualizace Krajské sítě sociálních služeb

Aktualizace č. 34 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 16.7.2019 schválila usnesením č. 66/6002 Aktualizaci č. 34 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k prodloužení doby setrvání kapacity v krajské optimální síti a navýšení kapacity pečovatelské služby z důvodu zajištění péče pro osobu, která se účastnila odboje dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.


18. června 2018
frame-scrollup