Zpráva

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 13. 12. 2018

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 13. 12. 2018

Dne 13. prosince 2018 se v prostorách Krajského úřadu v Ostravě konal pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality. Na semináři zazněly informace o dotačním programu Moravskoslezského kraje – Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality, kde mohou neziskové organizace a nově také obce žádat o dotaci až do výše 100tis. Kč na podporu svých preventivních projektů. Následně byli účastnici seznámeni s vyhodnocením výsledků Programu prevence kriminality za rok 2018. Dále byly představeny Zásady Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019. Program prevence kriminality je jeden z dotačních programů Ministerstva vnitra, proto jeho podmínky prezentoval JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Seminář byl určen pracovníkům obecních úřadů, kteří vykonávají pozici manažera prevence kriminality. Více o podmínkách Programu prevence kriminality na místní pro rok 2019 je uvedeno na webových stránkách Ministerstva vnitra.

frame-scrollup