Zpráva

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 22. 5. 2017

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 22. 5. 2017

Na Krajském úřadě v Ostravě se pod záštitou náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila dne 22. května 2017 uskutečnilo setkání pro zástupce obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje, kde jim byly představeny hlavní výstupy z Výzkumu pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje, který byl realizován ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Na setkání byly kromě výzkumu prezentovány také informace o nové Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 – 2021 a aktuální statistiky k vývoji kriminality v Moravskoslezském kraji.

frame-scrollup