Zpráva

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 27. 2. 2019

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 27. 2. 2019

Dne 27. února 2019 byl na pracovním semináři k problematice prevence kriminality představen zástupcům obcí s rozšířenou působností postup chystaného sčítání osob bez domova, který se uskuteční v dubnu letošního roku v rámci celé České republiky. V návaznosti na to proběhne letos v květnu výzkum bezdomovecké populace. Zadavatelem obou aktivit je Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Získaná data budou využita při nastavování opatření ve prospěch osob bez přístřeší v připravované národní Koncepci prevence bezdomovectví.

frame-scrollup