Zpráva

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 4. 4. 2018

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 4. 4. 2018

V prostorách Krajského úřadu v Ostravě se dne 4. dubna 2018 uskutečnil pracovní seminář pro manažery prevence kriminality obcí, který se věnoval tématu Obchodování s lidmi. Na semináři vystoupili zástupci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Národní centrály proti organizovanému zločinu PČR, Ministerstva vnitra a organizace La Strada. Cílem semináře bylo upozornit na problematiku obchodování s lidmi, informovat o jeho nejčastějších formách, poukázat na rizikové situace obchodování s lidmi, přiblížit možnosti identifikace obětí obchodování s lidmi a představit základní nástroje institucionalizované pomoci obětem obchodování s lidmi.

frame-scrollup