Zpráva

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 8. 12. 2017

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 8. 12. 2017

Dne 8. prosince 2017 se v aule Vyšší odborné školy sociální v Ostravě uskutečnilo pracovní jednání pro zástupce obcí Moravskoslezského kraje, na kterém byly představeny Zásady Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018. Jedná se o jeden z dotačních programů Ministerstva vnitra (MV), proto jeho podmínky přiblížil JUDr. Tomáš Koníček z Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV, který je konzultantem v záležitostech daného dotačního programu pro Moravskoslezský kraj. Více o podmínkách Programu prevence kriminality pro rok 2018 lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra.

frame-scrollup